IMAGES

PERSIAN VOCABULARY IN USE 1

Written by: رضاصحرایی، شهناز احمدی قادر، لیلا بنفشه، قائزه مرصوص،
Illustrated by: -
Publisher: Saadi foundation
Category: Literature
Year: 2017
210 Pages,
Dimension:28x21
ISBN:978-964-217-246-7
All rights available


Book About:

اگر می‌خواهید مهارت‌ زبانی خود را در زبان فارسی تقویت کنید، باید دایرة واژگان خود را گسترش دهید. کتابِ آموزش کاربردی واژه به شما کمک می‌کند تا: به کمک دانش قبلی خودتان، واژه‌های بیشتری را یاد بگیرید؛ دایرة واژگان خود را در هر زمینه‌ای که علاقه و یا نیاز دارید، گسترش دهید؛ به راحتی به واژه‌های پربسامد زبان فارسی دسترسی داشته باشید؛ با مشاهدة واژه‌های هر کدام از حوزة واژگانی، با بافت کاربردی آن‌ها آشنا شوید؛ واژه‌های کاربردی زبان فارسی را در موقعیت‌های واقعی جامعة فارسی زبان، تولید کنید؛ در کنار تقویت واژگان، مهارت‌های شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را تقویت کنید. انتخاب واژه‌های پربسامد و کاربردی اولین اولویت گزینش آن‌ها در این کتاب بوده‌است. سطح دشواری و توجه به نیاز مخاطبان از دیگر عوامل مهم در انتخاب واژه‌های هر درس می‌باشد. طراحی زیبا و تصاویر جذاب کتاب، شما را در درک بهتر واژه‌ها و مطالب درس یاری کرده و یادگیری را تسهیل می‌کند. همچنین در تمرین‌های هر درس، چهار مهارت زبانی به کار گرفته می‌شود و مخاطب با زبانی ساده و کاربردی، وارد دنیای شیرین زبان فارسی و فرهنگ ایرانی می‌شود. سطح کتاب از میانه های A1 تا پایان A2

Author About:

رضاصحرایی، شهناز احمدی قادر، لیلا بنفشه، قائزه مرصوص،

Publisher Name:Saadi foundation

Address:No. 17, 15 Eastern St. Velenjak Ave, Tehran, Iran

Phone:(+9821)22414393-8

Email:info@saadifoundation.ir

Fax:(+9821)22414382

ManagingDirector:Hadad Adel

Languages we correspond in: persian


Return